Niedziela Palmowa – ogłoszenia

Ogłoszenia duszpasterskie

Niedziela Palmowa, 5 KWIETNIA 2020 R.

 1. W związku ze stanem epidemii, apelujemy aby stosować się do zaleceń władzy i pozostać w domach. Prosimy, żeby uczestniczyć w nabożeństwach transmitowanych za pomocą środków masowego przekazu. We Mszy św. w kościele mogą uczestniczyć jedynie osoby, które zamówiły intencję na konkretny dzień i ewentualnie osoby posługujące przy ołtarzu.
 2. Przypominamy, że dziś nie będzie zmiany tajemnic różańcowych, i dlatego prosimy o kontynuowanie modlitwy tajemnicą otrzymaną początkiem marca. Ponadto dziś nie będzie Gorzkich Żali, ale kościół będzie otwarty do Msza św. o godz. 18:00.
 3. Nie będzie zorganizowanej spowiedzi przedświątecznej ani odwiedzin chorych. Osoby, które zechcą się wyspowiadać mogą do środy włącznie przychodzić godzinę przed Mszą św. i prosić wybranego księdza o posługę sakramentalną. W razie dużej liczby penitentów spowiedź będzie jeszcze pół godziny po Mszy św. W odpowiedzi na potrzebę wielu parafian trwania przed Najświętszym Sakramentem kościół będzie otwarty od jutra do środy włącznie, od godz. 15:00 do Mszy wieczornej. Nie będzie jednak wystawienia Najświętszego Sakramentu, a jedynie okazja do osobistej modlitwy (z zachowaniem odpowiedniej ilości osób i dystansu).
 4. Wielki Czwartek. To dzień ustanowienia Eucharystii i Kapłaństwa. Msza Wieczerzy Pańskiej zostanie odprawiona o godz. 18:00. Niestety Msza św. będzie bez udziału wiernych. Prosimy zatem o uczestnictwo w nabożeństwie transmitowanym przez media. Dla chętnych kościół będzie otwarty do godz. 22:00 i w tym czasie można przyjść na osobistą adorację. Należy jednak zwracać uwagę na pięcioosobowy limit osób w kościele.
 5. Wielki Piątek. Możliwość adoracji Pana Jezusa od godz. 8:00 rano. Serdecznie zapraszamy do adoracji w ciągu dnia. W związku z ograniczeniem ilości osób w kościele proszę o podjęcie czuwania przez członków Róż Różańcowych wg planu umieszczonego na tablicy ogłoszeń. Zelatorów prosimy o wyznaczenie po dwie osoby np. co kwadrans, aby każdy mógł przyjść na modlitwę. Liturgia Męki Pańskiej rozpocznie się o godz. 18:00, a następnie przeniesiemy Najświętszy Sakrament do symbolicznego Grobu. Tak jak w Wielki Czwartek kościół będzie otwarty do godz. 22:00 i w tym czasie można przyjść na osobistą modlitwę. Należy jednak zwracać uwagę na pięcioosobowy limit osób w kościele.
 6. W Wielki Piątek obowiązuje post ścisły ilościowy i jakościowy. Post ścisły dotyczy wiernych, którzy ukończyli 18 rok życia a nie skończyli 60, natomiast wstrzemięźliwość od pokarmów mięsnych obowiązuje wszystkich, którzy ukończyli 14 rok życia. Ofiary składane podczas adoracji Krzyża przeznaczone są na utrzymanie zabytków w Ziemi Świętej.
 7. Wielka Sobota. Adoracja Pana Jezusa w Grobie od godz. 8:00. Podobnie jak w Wielki Piątek prosimy Zelatorów i członków Róż o podjęcie tzw. dyżuru modlitewnego po dwie osoby, aby każdemu umożliwić prywatną adorację. Nie będzie poświęcenia pokarmów na stół wielkanocny, dlatego prosimy o skorzystanie z obrzędu błogosławieństwa zamieszczonego w LUMENIE. Obrzęd Wigilii Paschalnej rozpocznie się o godz. 19:30 w kościele.
 8. W Niedzielę Zmartwychwstania Pańskiego Msze św. o godz. 6:00 (rezurekcja – bez procesji), 9:00, 10:30 i 12:00. Zapraszamy do udziału we Mszy św. w zmienionym porządku nabożeństw. Bardzo prosimy o śledzenie informacji w mediach i na naszej stronie internetowej odnośnie do zgromadzeń religijnych i zastosowanie się do ewentualnych nowych wytycznych!
 9. Na skrzynce przy ostatniej ławce są Paschaliki (8 zł) i Baranki Caritas (6 zł).
 10. Składamy serdeczne Bóg zapłać za wszystkie ofiary indywidualne i podczas Gorzkich Żali na kwiaty do Bożego Grobu i dekorację świąteczną. Dziękujemy również parafianom, którzy w poczuciu odpowiedzialności za kościół i Parafię składają ofiary w formie przelewów bankowych i wpłat indywidualnych. Bóg zapłać za zrozumienie i ofiarność! Osoby przychodzące do kościoła mogą składać ofiarę do skrzynki po lewej stronie „OFIARA NA KOŚCIÓŁ”.
 11. Na koniec radosna wiadomość. Ojciec św. mianował nowego biskupa pomocniczego dla naszej Archidiecezji. Został nim ks. Krzysztof Chudzio. Pamiętajmy o biskupie nominacie w swoich osobistych modlitwach.

KOMUNIKAT

KOMUNIKAT 

Z UWAGI NA ZARZĄDZENIE DOTYCZĄCE OGRANICZENIA ZGROMADZEŃ DO 5 OSÓB ORAZ WYTYCZNE ODPOWIEDNICH SŁUŻB, APELUJĘ DO WSZYSTKICH  PARAFIAN  ABY POZOSTALI W DOMACH I POBOŻNIE UCZESTNICZYLI W NABOŻEŃSTWACH TRANSMITOWANYCH PRZEZ ŚRODKI MASOWEGO PRZEKAZU. ZGODNIE Z ROZPORZĄDZENIEM KSIĘDZA ARCYBISKUPA WE MSZY ŚWIĘTEJ POWINNI UCZESTNICZYĆ JEDYNIE CI, KTÓRZY ZAMÓWILI INTENCJĘ NA DANY DZIEŃ.

KSIĄDZ ARCYBISKUP PRZEDŁUŻYŁ DYSPENSĘ OD UDZIAŁU WE MSZY ŚW. NIEDZIELNEJ DO ODWOŁANIA

W KOŚCIELE NIE ODPRAWIAMY WSPÓLNYCH NABOŻEŃSTW DROGI KRZYŻOWEJ ANI GORZKICH ŻALI

W NIEDZIELĘ (5 kwietnia) KOŚCIÓŁ BĘDZIE OTWARTY DO MSZY ŚW. WIECZORNEJ DLA KAŻDEGO KTO ZECHCE PRZYJŚĆ NA OSOBISTĄ MODLITWĘ.

SPOWIEDŹ MOŻLIWA W DNI POWSZEDNIE GODZINĘ PRZED MSZĄ ŚW.

NA STRONIE PARAFIALNEJ W GÓRNYM PASKU DOKUMENTY KEP I METROPOLITY PRZEMYSKIEGO ZWIĄZANE Z PANDEMIĄ KORONAWIRUSA

ks. Proboszcz