Siłownia

siłownia

 

Z powodu pandemii Covid-19 siłownia jest nieczynna do odwołania. 

 

REGULAMIN SIŁOWNI

 1. Siłownia zlokalizowana jest w budynku plebanii przy Parafii św. Jana Apostoła w Przemyślu (ul. Przejazdowa 11; 37-700 Przemyśl).
 2. Siłownia jest czynna:
 • wtorek i czwartek w godzinach 19:00 – 20:30;
 • sobota w godzinach 14:00 – 16:00;
 • inne dni lub godziny po uzgodnieniu z księdzem proboszczem.
 1. Użytkownikiem siłowni mogą być:
 • młodzież zrzeszona w grupach parafialnych;
 • klienci indywidualni (mieszkańcy parafii Przemyśl – Przekopana);
 • młodzież do 18 lat tylko pod opieką instruktora lub osoby pełnoletniej.

Wstęp do siłowni dozwolony jest jedynie w godzinach jej otwarcia oraz w obecności instruktora, księdza lub osoby pełnoletniej!

 1. Osoby korzystające z siłowni zobowiązane są do przestrzegania regulaminu, a także kulturalnego zachowywania się.
 2. W pomieszczeniu siłowni mogą przebywać jedynie osoby ćwiczące (maksymalnie 8 osób w tym samym czasie). Pozostali uczestnicy zajęć mogą oczekiwać w sąsiedniej salce lub w korytarzu.
 3. Wszystkich korzystających z siłowni obowiązuje strój i obuwie sportowe. Torby i ubrania należy pozostawić na wieszakach w korytarzu.
 4. Przed skorzystaniem z siłowni należy zapoznać się z regulaminem oraz instrukcjami użytkowania i obsługi sprzętu sportowego.
 5. Ze względu na higienę oraz zalecenia konserwacyjne sprzętu obowiązkowe jest używanie ręczników, które kładziemy na używane stanowiska do ćwiczeń.
 6. Przed rozpoczęciem ćwiczeń na urządzeniach treningowych dla zachowania bezpieczeństwa korzystający, powinien sprawdzić stan techniczny urządzenia z którego będzie korzystał a w przypadku zauważenia usterek zgłosić ten fakt instruktorowi lub księdzu. W przeciwnym razie odpowiedzialność za powstałe szkody spadnie na aktualnie ćwiczących.
 7. Obowiązkowa jest asekuracja podczas ćwiczenie – wyciskanie leżąc.
 8. Za stan urządzeń i sprzętu oraz ich przydatności do ćwiczeń a także za bezpieczeństwo ćwiczących w czasie zajęć odpowiedzialny jest instruktor lub osoba prowadząca zajęcia.
 9. Grupy korzystające ze sprzętu sportowego, po zajęciach powinny złożyć go w wyznaczonym miejscu:
 • Odłożyć sztangielki na stojaki;
 • Rozłożyć sztangi i umieścić pierścienie na stojakach.
 1. Za wypadki i zdarzenia wynikające z nieprzestrzegania powyższego regulaminu siłowni oraz zaleceń dotyczących bezpieczeństwa zawartych w instrukcjach obsługi poszczególnych przyrządów treningowych – Parafia nie ponosi odpowiedzialności.
 2. Zmiany obciążenia dokonuje wyłącznie ćwiczący na danym stanowisku.
 3. Właściwie dobrane obciążenie to takie, które powoduje, że ostatnie w serii ćwiczenie wykonujemy z trudem.
 4. Zabrania się gwałtownego opuszczania ciężarów umieszczonych na stosach. oraz samodzielnego poprawiania zacinających się płyt w stosach, stosowania nietypowych blokad i zawleczek.
 5. Pomiędzy seriami należy stosować odpoczynek około 1-2 min.
 6. W siłowni obowiązuje bezwzględny zakaz spożywania napojów alkoholowych, narkotyków, środków odurzających, ćwiczenia pod wpływem tych środków oraz palenia papierosów.
 7. Osoby naruszające porządek, przepisy regulaminu lub obowiązujących instrukcji obsługi urządzeń do ćwiczeń, mogą zostać usunięte z siłowni, a w przypadku powtórzenia się takich zachowań otrzymają bezwzględny zakaz wstępu.
 8. Siłownia nie ponosi odpowiedzialności za kontuzje powstałe w wyniku korzystania z urządzeń sportowo-rehabilitacyjnych.